Çağrı İşareti Nedir ?

 

Amatör telsizcilerin kendi aralarında yaptıkları haberleşmenin belirlenebilir olması için, haberleşme ile ilgili uluslararası kuruluşlarca bir çağrı işareti sistemi oluşturulmuştur. Uluslararası seviyede sadece ülkelere kod verilmektedir. Ülke kodu, sadece harflerden oluşabildiği gibi harf ve rakamlardan da oluşabilmektedir. Yerel yönetimler ise (Türkiye'de Kıyı Emniyeti Müdürlüğü) bu çağrı işaretinin sınavla son ekinin sağlanarak eşsiz bir çağrı işareti oluşturup sınavda başarılı olmuş amatör telsizcilere atamakla yetkilidir.


Her devlet, kendi ülkesini bölgelere ayırmaktadır. Böylece çağrı işareti şu bölümlerden oluşmaktadır:


a) Ülke öneki

b) Ülke bölge numarası

c) Amatör telsiz istasyonunu tanıtan sonek


Türkiye için ülke öneki TA, TB, TC ve YM, YL dir. Yetkili kurumlar tarafından,


A sınıfı Amatör telsizcilere TA (TANGO ALFA) (örnek: TA2B gibi)

B sınıfı Amatör telsizcilere ise TB (TANGO BRAVO) (örnek: TB0BAB gibi)

C sınıfı Amatör telsizcilere TB (TANGO BRAVO) öneki, C, P, T (örnek:TB2POZ gibi) oluşan bir çağrı işareti verilmektedir

TA5AAX

GÖRKEM MERT ONUR YAVUZ