5 Ton Ani , Roger Beep Kullanmak Yasakmı ?


Yazıma başlarken peşin olarak şunu belirtmek istiyorum ki bu ton sesinin kullanımı yasak DEĞİLdir şimdi sebeplerini masaya yatıralım .

Normalde sayısız yerde kullanılan ton teknolojisinin kullanıldıgı sadece 2 yeri inceleyelim ;


5 TON CCIR (KİMLİK TANITMA) 

CCIR Selcall'ın birçok türü ve formatı vardır. Örneğin, CCIR 493-4 , Kara Mobil uygulamaları için HF Selcall için standart bir formattır . CCIR (Uluslararası Radyo Danışma Komitesi) işlevleri büyük ölçüde ITU -R tarafından üstlenilmiştir. VHF ve UHF FM iki yönlü telsiz iletişiminde kullanılan yaygın bir CCIR selcall türü 5 tonlu seçmeli çağrı sistemidir .
SELCALL (SEÇMELİ ÇAĞRI)

Uluslararası havacılıkta , SELCAL veya SelCal , bir uçak mürettebatını bir yer telsiz istasyonunun uçakla iletişim kurmak istediği konusunda uyarabilen seçici arayan bir telsiz sistemidir . SELCAL , bir uçakta bir dekoder ve radyo alıcısı tarafından alınan bir ses sinyalini yayınlamak için yer tabanlı bir kodlayıcı ve radyo vericisi kullanır. SELCAL'ın kullanılması, uçağın telsizi sessize alınmış olsa bile, uçak mürettebatının gelen iletişimden haberdar edilmesine olanak tanır. Bu nedenle, mürettebat üyelerinin dikkatlerini sürekli telsiz dinlemeye vermeleri gerekmez. (Yani uçaga veya istasyona bir kod gönderilir sizi çagırıyorum anlamı verilir bunun üstüne çagrıya çıkılır yani numerik çagrı işareti diyebiliriz) (aynı zamanda ülkemiz amatörlügünde yaygın olmamakla beraber birçok yabancı amatör de bu sistemi hf de kullanmaktadır)

Örnek bir hf çalışması:Umarım sistemin çalışma mantıgını anlamışsınızdır sistem amatörlerinde kullandıgı kullanabildigi işlevsel bir sistemdir bunun haricinde birçok amatör telsizcilik alanında kullanımı vardır yararlı bir sistemdir fakat amatör telsizciler in arasında YASAKLI bir ton'muş gibi algılanmaktadır bu kesinlikle YANLIŞTIR aslında bunun en büyük sebebi amatör telsizciler amatör telsizcilik mevzuat ve kanunlarını okunmadan 3.şahıs kişilerden ögrenmesidir bu yanlıştır.

Ani kullanırsanız başınıza gelebilecekler ;

Gelgelelim en basit manipülasyon'a ; SEN DEVLET MEMURUMUSUN

Herhangi bir rolede 5 ton ile konuşma yaptıgınızda %99.7 şu kelime ile role yetkilileri size baskı yaratmak için şu kelimeyi kullanacaktır ; SEN DEVLET MEMURUMUSUN hayır arkadaşlar ! herhangi birisi sosyal hayatta memur olsa dahi !! bu frekanslarda sivil bir AMATÖR TELSİZCİ'dir bunu lütfen karıştırmayalım bir ikincisi eger böyle bir konuşma yapan bir kişi varsa kesinlikle ona kızmayıp bu konuda onu bilgilendiriniz 5 ton ani TÜRKİYE CUMHURİYETİ kanunlarınca YASAK etiketini taşımadığını amatör telsizcilik ile ilgili kanunları incelemelerini rica edin ve baskılara karşı dik durunuz .

SİZİ BU ROLEDEN MEN EDERİM TUTANAK TUTARIM ! ; 


Bu ton'u kullanan arkadaşlarımıza ne yazıkki bu kelimelerin derneklerin role yetkililerince kullanıldığını duyduk elbette yasal hakları olarak rapor tutup şikayetçi olabilirler fakat bu amatör telsizciligin bir parçası olduğu için sizde şikayetin olumsuz dönmesi sonucunda hakkınızda şikayetçi olan kişiler tarafından şikayetçi olabilirsiniz adalet haklıdan yana olacaktır .

Bakınız;

Suç uydurma suçu, işlenmediği bilinen bir suç nedeniyle adliyenin meşgul edilmesini cezalandıran bir soyut tehlike suçudur (TCK md.271). ... Fail, polis, jandarma veya savcılık gibi yetkili makamlara işlenmediğini bildiği bir suçu işlenmiş gibi ihbar veya şikayet ederse, suç uydurma suçu meydana gelir.

Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozma Suçu (TCK 123)

Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması hâli için (CMK m.223/2-a) suçta ve cezada kanunilik ilkesi TCK m.2/1 esas alınır. Buna göre, “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez …” denilmektedir. Böyle bir fiil ile ilgili kişiye beraat kararı verileceğini söylemek gerekir.
---------------------------------------------------

Evet anlaşılacağı kadarı ile ani kullanımında resmi yasa ve kanunları incelemem sonucunda ani kullanımı hakkında bir yasak bulamadım SONUÇ OLARAK ; ROLE YETKİLİLERİ KURAL KOYUCU DEGİLDİR .

İncelenmesi önerilen kanun ve mevzuatlar ;

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK)

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMATÖR TELSİZCİLİK SINAV VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TA5LVC OPR.Veysal Çakıcıoğlu'nun yapmış oldugu bir yazışma ;

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI (BTK) > BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MERSİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
CEVABEN GELEN BİLGİ:
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce verilmekte olan geçerli Amatör Telsizcilik Belgesine sahip kişiler tarafından, 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK)’nun 37’nci maddesinde yer alan “(3) Kurum düzenlemelerinde belirlenen ve işletilmesi için frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar için tahsis edilmiş frekans bantlarında ve çıkış gücünde çalışan Kurumca onaylı telsiz cihaz ve sistemleri, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsiz ruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kullanılabilir.” hükmü gereği yayımlanan 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemlerine İlişkin Teknik Ölçütler in 21’inci maddesinde yalnızca amatör telsizcilik belge sınıflarına göre kullanımına izin verilen frekans, band genişliği, çıkış güç limit değerlerinde ve uygulama kısıtlamaları çerçevesinde olmak kaydı ile Kurumumuzdan herhangi bir izin, frekans tahsisi ve ruhsatname almaksızın kullanabilirler. APRS gibi internet-telsiz arayüzü kullanarak yurt içi veya uluslararası amatör telsizcilik faaliyetlerinde bulunabilirler.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bu bilgi bizzat kurum görevlisi tarafından kaleme alınarak bana cevap olarak gelmiştir.

Aprs nin de kulaga anlamsız gelen bir sesi var fakat kullanımı serbest fakat ani ye karşı oluşan bu ön yargıyı yıkmak bizim elimizde.