Amatör Telsizcilik Nedir ?
Amatör telsizcilik (Amateur Radio), dünya üzerinde organize olmuş, hiçbir menfaat gözetmeksizin kendilerine ayrılmış frekans bandlarında ve gönüllü olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş kişilerce yürütülen amatör bir hobi faaliyetidir. Amatör telsizciler "radyo amatörü" (radio amateur) olarak bilinirler.


Amatör telsizcilik, özellikle iletişime ve elektroniğe meraklı kişilerce tercih edilen ve ilgi duyulan bir hobidir. Günümüzde, dünya üzerinde 1,5 milyondan fazla radyo amatörü olduğu tahmin edilmektedir.


Amatör telsizciler sadece haberleşme yapmakla kalmayıp aynı zamanda elektronik ve haberleşme tekniği konularında çalışma ve araştırmalar da yaparlar. Haberleşmede büyük bir çığır açan tek yan band (SSB- Single Side Band) tekniği amatör telsizcilerce bulunmuştur. Aynı zamanda bölgesel olarak iletişim, arama kurtarma ve doğal afetlerde iletişim kurma becerilerini de gönüllü olarak sunmuşlardır.


Amatör telsizci olabilmek için ilk önce yapılan sınavlarda başarı göstermek ve eşsiz bir çağrı işareti sahibi olmak zorunluluktur. Ayrıca yapılan görüşmelerin tarih, saat, frekans ve sinyal gücü olarak kaydedilmesi de bir zamanlar zorunlu idi. Günümüzde bu zorunluluk olmasa bile tüm amatör telsizcilerin "callbook" tutmaları gereklidir. Amatör telsizciler, bulundukları yerde kendi aralarındaki telsiz görüşmelerini VHF ve UHF bandında yaparlar. Bu haberleşme iki cihazın birbiri ile doğrudan haberleşmesi şeklinde (simpleks) olabileceği gibi amatör telsizcilik kuruluşlarının kurdukları VHF veya UHF bandında çalışan tekrarlayıcı istasyonlar (röle) üzerinden de gerçekleştirilebilir.


Türkiye'de bulunan bütün tekrarlayıcı istasyonlar 2m ve 70 cm amatör bandında çalışmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı uzak mesafe haberleşmelerini ise kendi kurdukları istasyonlarındaki HF (high frequency - 1,8 ilâ 30 MHz arasındaki kısa dalga bantlarında çalışan) cihazlar ve antenler üzerinden amatör telsizcilere tahsis edilmiş frekanslarda ve belirtilen güçlerde gerçekleştirirler.


TA5AAX

GÖRKEM MERT ONUR YAVUZ