Acil Afet Telsiz Operatörü'müyüz Amatör Telsizci'mi ?

Acil Afet Operatörü'müyüz Amatör Telsizci'mi ?

Başlarken bilmemiz gerekenler;

2009 YILINDA ÖZEL TELSİZ SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜRLÜGE GİRMESİ İLE BİRLİKTE AMATÖR TELSİZ YÖNETMELİGİ RAFA KALDIRILMIŞTIR , Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar olmak üzere özel telsiz sistemleri yönetmeliği kendi içerisinde 4 bölüme ayrılmıştır.

Acil durum ; ise insan, mal ve çevreyi korumak için acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkanlar ile baş edilebilen olayların sonuçları olarak ifade edilmektedir. Bir diğer ifade ile acil durumlar, toplumun belirli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini kesintiye uğratan olayların sonuçlarıdır , demektir ki acil durum sadece doğal afet değildir !

Şimdi ise "özel telsiz sistemleri yönetmeliği" içerisindeki acil durumlarla ilgili bölümleri inceleyelim , aslında mevzuat çok uzun bazı maddeler uzun uzadıya bu yüzden bazı kelimeler devrik veya anlamsız gelebilir dikkatli okuyunuz. :)

----------------

HALK BANDI (CB) TELSİZ CİHAZLARI

f) Dokuzuncu kanal acil yardım çağrı ve onbirinci kanal buluşma kanalı olup, başka amaçlar için kullanılamaz.

----------------

AMATÖR TELSİZ İSTASYONLARI

-Acil durum ve afet haberleşmesi: Afetlerde, beklenmedik olaylarda ya da can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili durumlar ya da bunların tatbikatlarında mahalli, bölgesel veya yurt çapında olağanüstü hal ve acil durum haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardımcı olmak üzere, amatör telsizcilerin ilgili birimlerle veya kendi aralarında yaptıkları telsiz haberleşmesini.

-Sorumlu Operatör: Amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarınca kurulan istasyonda yapılan çalışmalardan sorumlu olan amatör telsizciyi.

- Esasları KEGM tarafından belirlenen amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile sorumlu operatörün mesuliyetinde olmak kaydıyla amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumları amatör telsiz istasyonu kurabilirler.

-Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler, doğal afetlerde, beklenmedik olaylarda ve bunların tatbikatlarında can ve mal emniyeti ve milli güvenlik ile ilgili olarak mahalli, bölgesel veya yurt çapında acil durum ve afet haberleşmesini koordine eden ilgili kuruluşlara yardım faaliyetlerinde bulunabilirler.

-Kurumdan, telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni almış kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla acil durum ve afet tatbikatları ile acil durum ve afet esnasında amatör telsizciler bu kurumlara tahsisli frekansları kullanabilirler. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının izni olmak kaydıyla amatör telsiz sistem ve cihazlarında gerekli değişiklik ve eklentileri önceden yapabilir veya yaptırabilirler.

-B ve C sınıfı amatör telsizcilik belgesi sahipleri; amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında kurulu istasyonlarda veya bir A sınıfı amatör telsizciye ait istasyonda, istasyonun sorumlu operatörü gözetiminde ve sorumluluğunda, Tablo-1de belirtilen bütün amatör frekans bandlarını ve emisyon tiplerini kullanabilirler. İstasyondan sorumlu amatör telsizcinin gözetimi dışında veya kendi adlarına kayıtlı istasyonlarda ise ancak belge sınıflarının müsaade ettiği frekanslarda faaliyetlerde bulunabilirler. (TABLOYU İNCELEDİGİMİZ ZAMAN B VE C SINIFININ TX YAPABİLECEGİ BANDLARI GÖZLEMLİYORUZ)

-A sınıfı belge sahibi amatör telsizcilere ait istasyonlarda, amatör telsiz dernekleri, eğitim ve öğretim kurumları, acil durum ve afet haberleşmesinde görev alan kuruluşlar, izcilik kuruluşları ve araştırma kurumlarında bulunan istasyonlarda, bir sorumlu operatörün hazır bulunması halinde; belge sahibi olmayan üçüncü şahısların, eğitim ve özendirilmesi amacıyla, amatör telsiz haberleşmesine katılmalarına izin verilir.

-Acil durum ve afet haberleşmesi ve 3 üncü maddenin onüçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde (amatörlüğe özendirme durumu) , Amatör Telsizcilik Belgesi sahibi olmayan kişilerle haberleşme yapılması veya yaptırılması,

             - Üçüncü şahısların mesajlarının ücret veya maddi çıkar karşılığında aktarılması YASAKTIR

             - Herhangi bir amaçla amatör telsiz istasyonları aracılığıyla müzik yayını yapılması YASAKTIR 

             - Kanunlara aykırı olan herhangi bir amaçla veya faaliyetle ilgili haberleşmenin yapılması YASAKTIR

----------------

Eğer yönetmeliği incelediysek şimdi ise yorum kısmına geçelim , arkadaşlar en başta belirtmek isterim ki acil afet telsiz operatörü denen bir terim bağlı olduğumuz mevzuat içerisinde YOKTUR kim yada kimler tarafından uydurulmuş bir terimdir bunuda bilememekteyiz , ayrıca başka kaynaklarıda araştırdıgımızda hiçbir şekilde ACİL AFET TELSİZ OPERATÖRÜ makamınıda resmi bir kurum veya kuruluş çerçevesinde bulamadık.

----------------

Acil afet durumunda amatör telsizcilerin yeri nedir ?

Arkadaşlar en başta 21. yy da olmamız sebebi ile yüce devletimizin bize ihtiyaç duyması çok istisnai bir durum olacaktır örnek vermek gerekirse ; deprem durumunda öncelikle AFAD , JAK , PAK , İTFAİYE gibi aklımıza gelmeyen bir çok kurumun personelleri bu bölgeye yönlendirilecektir yüce devletimizin yüzbinlerce personeli bulunmaktadır kas gücüne çok büyük bir durum olmadığı sürece ihtiyacı olmayacaktır hele hele elinizdeki basit bir uv82 ye ihtiyacı hiç olmayacaktır :) , ya olursa ? işler çok kötü hal alırsa en başta arkadaşlar AFAD bünyesinde 10 veya 8 gün ileri seviye eğitim almış DESTEK AFET GÖNÜLLÜ ekibi çağırılır bunların içerisinde tabiki amatör telsizci olabilir devletimiz bu kişilerden yararlanabilir (afad gönüllüsü iseniz afad gönüllü sistemi profilinizdeki amatör telsiz kodu bölümünü doldurmayı unutmayın lütfen) gelelim işin direk amatörlerle bağlantılı yanına arkadaşlar bazı amatör telsiz dernekleri direk afad ile bağlantılı olup çeşitli sözleşme ve anlaşmaları olabiliyor bu derneklerede eğitim veriliyor afet anında çağırılabiliyorlar fakat dediğim gibi bu ekipler veya gönüllüler kurumun daveti icabında bu operasyonlara katılım sağlayabiliyor ayrıca tek olarak yapabileceginiz bir durum yok çünkü doğal afet arama kurtarmaları ekip işidir.

BELİRTMEK İSTERİMKİ AFET SADECE DOĞAL AFETLERDEN İBARET DEĞİLDİR !

Askeri harp durumunda seferberlik çıkarsa amatör telsizciler bir çok ülkede (en büyük örneği azerbeycanda gördük) genellikle telsiz operatörü olarak görevlendirilirler bu süreçte kendilerine verilen vazifeyi yerine getirirler ,yani afet deyince sadece aklınıza AFAD gelmesin.

----------------

Şimdi gelelim işin kurnazlarına
Yukarıda gördüğünüz polis rozetine benzer cüzdanlar ve rozetler amatör camia içerisinde satışı olan elden ele gezen meteryallerdir arkadaşlar bizim amatör telsizciden başka birşey olmadığımızı yazının başından sonuna vurguluyorum

bu tarz meteryalleri kullanmak almak meşru değildir özellikle üzerinde KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ gibi kurum ismi olan rozetleri almak bu kuruma mesup bir memur değilseniz meşru değildir hatta bu rozet ile kendinizi memur olarak tanıtır bunun halka verdigi güven ile bir menfaat elde ederseniz suç işlemiş olursunuz ;

"Fail, kamu görevlisi olmadığı halde, bizzat kendisinin memur olduğunu söyleyerek menfaat temin etmişse; eylemi TCK md.158/2'deki nitelikli dolandırıcılık değil, TCK md.157'deki basit dolandırıcılık olarak nitelendirilmelidir."

"Madde 262- (1) Bir kamu görevini, kanun ve nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir."

bu tarz sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız lütfen kurallara uyunuz uymayanları uyarınız 73.

TA5AAX

GÖRKEM MERT ONUR YAVUZ