Ani Ton İle İlgili Gelişmeler (Cimer Cevabı)

 


Değerli Sitemizin takipçileri. Uzun yıllardır süre gelen Büyük bir tartışmanın sanırım son noktasına gelmiş bulunmaktayız. Ani Tone, Roger Beep artık hangi isimle biliyor ya da kullanıyorsanız.

Geçen günlerde Ehcolink ile ilgili olarak kesin ve net bilgi kaynağı olan Cimer (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)  ile olan yasal yazışmalarla bu konuya kesin ve net cevap bulmaktayız.

Hedef gösterilmemesi ve kişi bilgilerinin hassasiyeti için Amatör Arkadaşımızın isim ve çağrı işaretini saklıyorum.Yollanan dilekçe ve soru bu şekilde

ismim XXXXXXXXX çağrı işaretim XXXXX XXXXX bölgesinde amatör telsizciyim çevremdeki birçok amatör telsiz rolesi üzerinde amatör telsizcilerin ANI TON diye tabir ettigimiz cihaz özelligini kullanmaktadırlar fakat bu durum birçok amatör telsizci arasında tartışma konusu olup kullanmanın yasal sorun teşkil edip etmiyecegi hakkında kuşkusu var. Devletimizin bize sunmuş oldugu KANUN , YASA , YÖNETMELİK'lerde göz gezdirdigimizde bir sorun olmadıgı kanısına varmaktayım fakat bu telsiz özelliginin yasal sorun oluşturma durumu hakkında bir bilgi edinmek istiyorum.

Bu dilekçeye cevaben  Cimer dilekçeyi Ulaştırma Bakanlığına bağlı bizimde sorumlu olduğumuz Kıyı emniyeti Genel Müdürlüğüne yollamış cevaben 


Cevap: KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (13.04.2021)

Sn. XXXXXXXXXXXXXXX ;


İlgi yazınız incelenmiş olup, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun (EHK) "Telsiz kurma ve kullanma izni, telsiz ruhsatnamesi ve kullanımına ilişkin esaslar" başlıklı 37 nci maddesi kapsamında hazırlanan Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, BTK Bölge Müdürlükleri tarafından, amatör telsiz derneklerince kurulacak role cihazları için VHF/UHF frekans bandlarından uygun frekans tahsis edilerek söz konusu cihazlar için ruhsat ve kullanma izni verilmektedir. Bilgilerinize sunulur.Şeklinde cevap verilmiş Ani tone ile ilgili olarak Cihazlarda sadece Doğru frekans aralığında olmalıdır şeklinde beyanda bulunmuştur. Yani Ani ton kullanabilir kullanamaz şeklinde HÜKÜM YOKTUR !!! Bu sebeple Ani ton kullanımı kişiye özgür bırakılmştır.


Bu cevap dilekçesi ile sanırım Ani Ton ile ilgili tartışmalar inşallah son bulur.